Close button

Together we're stronger

Atstājiet, lūdzu, savu kontaktinformāciju un Digītālās Veselības Biedrība ar jums sazināsies tuvākajā laikā.

Paldies jūsu pietiekums ir saņemts
Lūdzu, pārbaudiet vai aizpildīti visi ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki

Vai mūsu vīzija sakrīt ar tavējo?

Mūsu mērķis ir, lai katrs mūsu sabiedrības loceklis varētu saņem kvalitatīvus un sev nepieciešamus pakalpojumus dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī atvieglot digitālo risinājumu pieejamību, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti.

Kļūt par biedru