Close button

Kopā mēs kļūstam stiprāki

Atstājiet, lūdzu, savu kontaktinformāciju un Digītālās Veselības Biedrība ar jums sazināsies tuvākajā laikā.

Paldies jūsu pietiekums ir saņemts
Lūdzu, pārbaudiet vai aizpildīti visi ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki

Digitālās Veselības Biedrība apvieno digitālās veselības aprūpes ekosistēmu

Ražotāji

Digitālās Veselības Biedrība aizstāv digitālās medicīnas un digitālās veselības nozares uzņēmumu profesionālās, saimnieciskās un tiesiskās intereses.

Investori

Digitālās Veselības Biedrība pilnveido Baltijas Digitālās Veselības jaunuzņēmumu ekosistēmu. Atvieglojot zināšanu, pieredžu, prasmju un kontaktu dalīšanās procesu.

Politikas veidotāji

Augsta līmeņa lēmēju, praktiķu, pacientu, nozares līderu un veselības aprūpes jaunuzņēmumu dibinātāju viedokļu apkopošana. Digitālās veselības nozares aktualitāšu un pētījumu pielietošana publisko lēmumu veikšanā.

Veselības aprūpes speciālisti

Ieskats jaunākajās inovācijās un tehnoloģijās, lai atvieglotu administratīvo slogu un uzlabotu pacientu aprūpi.

Asociācijas

Dalīšanās ar kontaktiem, pieredzēm un zināšanām lai uzlabotu starpnozaru sadarbību.

Atbalsts mērķu sasniegšanai

Mentorings, nozares pētniecība, regulāras sapulces, profesionāli workshopi un pasākumu organizēšana.

Vai mūsu vīzija sakrīt ar tavējo?

Mūsu mērķis ir, lai katrs mūsu sabiedrības loceklis varētu saņem kvalitatīvus un sev nepieciešamus pakalpojumus dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī atvieglot digitālo risinājumu pieejamību, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti.

Kļūt par biedru