Pievienošanās AmCham Latvia

Kopā ir spēks! 💪 Digitālās Veselības biedrība sadarbojās ar organizācījām, kas aktualizē biedrības vīziju un risinājumus mūsdienīgai veselības aprūpes sistēmai. 

📈 Ar prieku paziņojam, ka esam AmCham Latvia veselības darba grupas sastāvā, organizācijā, kura veicina partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpo par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Veidojot draudzīgas attiecības, mums efektīvāk izdosies modernizēt veselības aprūpes nozari un uzlabot sabiedrības veselību kopumā. 

📌 Ja vēlaties kļūt par mūsu sadarbības partneri, piesakies!