Pievienošanās Latvijas Pilsoniskā alianse

Kopā mēs varam vairāk! 📊 Digitālās Veselības biedrība ar lielāko prieku sadarbojas ar organizācijām, kuru darbības virziens sakrīt ar biedrības vīziju un vērtībām. 

💯 Mēs esam Latvijas Pilsoniskā alianse / Civic Alliance - Latvia Group, organizācijā, kas izrāda iniciatīvu un vēlmi atbalstīt mūsu idejas. Tieši Latvijas Pilsoniskā alianse ir vadošā organizācija, kas pārstāv biedrību intereses un realizē kvalitatīvu saziņu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem. Apvienojoties, mums efektīvāk izdosies modernizēt veselības aprūpes nozari un uzlabot sabiedrības veselību kopumā.