Mūsu prioritātes

Digitālās veselības biedrība kopā ar AmCham Healthcare darba grupu cītīgi strādā pie Nacionālās digitālās veselības stratēģijas izstrādes. Ar vīzijas dokumentu sabiedrība tika iepazīstināta marta beigās notikušās konferences “Zināšanas lietošanai praksē” laikā. Galvenās 4 prioritātes, lai visi tiktu nodrošināti ar pienācīgu veselības aprūpi:

1. Pareiza veselības datu glabāšana (gan privātajā, gan valsts sektorā) – pacientam pieder viņa dati – izmantojot standartizētu datu protokolu;

2. Uz pacientu vērsta veselības aprūpe – telemedicīna (tieša pieejamība) – konsekventa ilgtermiņa veselības uzraudzība – veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kontrole;

3. Veselības aprūpes speciālistu digitālo prasmju uzlabošana;

4. Ekosistēmas uzraudzība – digitalizācijas ieviešanas panākumu uzraudzība un optimizēšana.