Pievienošanās European Cluster Collaboration Platform

Digitālās Veselības biedrība ir pievienojusies tiešsaistes platformai - European Cluster Collaboration Platform, kurā dalībnieki no Eiropas un citiem reģioniem dalās ar savu pieredzi un panākumiem. Šajā saziņas vietnē organizācijas no dažādām nozarēm apvienojas, lai veiksmīgāk veidotu sadarbības un rastu jaunus kontaktus. 

💯 Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvākus risinājumus, klasteru sadarbības platformā tiek ņemta vērā pasaules pieredze un dalībnieku sasniegumi, stratēģijas, kas veiksmīgi ļauj sasniegt vēlamo rezultātu un jaunākās ziņas, kas veicina sistēmas pastāvīgu modernizēšanu.

📌 Ja vēlies sadarboties ar mums un būt zinošs par pēdējām tendencēm digitālās veselības nozarē, pievienojies mūsu biedrībai.